Video van de initiatiefnemers over O3 Utrecht

Jacomijn de Vries

Sinds de lerarenopleiding woon ik in Utrecht. De stad is enorm veranderd en gegroeid in die tijd. Leidsche Rijn was er nog niet, het stationsgebied zag er heel anders uit en er woonden zeker 100.000 inwoners minder.

Naast de stad zelf zijn ook de vraagstukken waar we ons tegenwoordig mee bezig houden veranderd, zoals de effecten van technologisering, het milieu en social media.

Na mijn studie antropologie ben ik aan de slag gegaan in het onderwijs. In verschillende rollen van docent tot rector, maar ook nu als ondernemer, heb ik de dynamiek van het onderwijs goed leren kennen. Voor mij was belangrijk hoe we als onderwijs goed konden aansluiten bij de behoeften van de leerlingen, maar ook bij die van de maatschappij. Hoe konden we motivatie en eigenaarschap vergroten en werken aan actief burgerschap?

Sinds een aantal jaren ben ik, samen met Guido, bezig om te onderzoeken hoe dat zich zou vertalen naar een nieuwe school met een nieuw concept. Dat komt bij elkaar in het starten van de procedure om O3 Utrecht op te richten. Ik kijk uit naar dit proces en de bijdrage die we hopelijk straks kunnen leveren aan het opleiden van de burgers van Utrecht en omgeving.

Jacomijn de Vries O3 Utrecht

Guido Bastiaans

Zo’n 25 jaar geleden heb ik als gymleraar mijn eerste stappen gezet in het voortgezet onderwijs. Na 10 jaar met veel plezier in de zaal en op het veld te hebben gestaan samen met leerlingen, heb ik de stap gemaakt om in de schoolleiding mijn loopbaan voort te zetten. Eerst op een vmbo school daarna bij een brede scholengemeenschap.

Wat mij in beide rollen altijd heeft gedreven is de vraag, “waartoe leid het onderwijs jonge mensen op?” Regelmatig vroegen leerlingen mij, en ook mijn eigen kinderen, waarvoor ze iets moesten leren. Voor mij altijd de drijfveer geweest om te zoeken naar richting in het onderwijs.

Uiteindelijk hebben de afgelopen jaren geleidt tot de ontwikkeling van een onderwijsconcept gericht op duurzame ontwikkeling en burgerschap. Onderwijs dat richting geeft voor leerlingen aan de ontwikkeling van zichzelf in relatie tot de medemens en hun omgeving.

Voorbeelden: onderwijsprojecten op basis van het onderwijsconcept